รางวัลแห่งความสำเร็จ ดร.สมชาย แอคเน่ ปัญหาสิว เป็นสิว รักษาสิว ดูแลครบวงจร
 
เกี่ยวกับเรา
รางวัลแห่งความสำเร็จ
ปี 2542 ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001)
จาก สถาบันรับรองมาตรฐาน Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

ปี 2548 ผ่านการรับรองมาตราฐานวิธีการที่ดีในการผลิต
จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารรสุข   

ปี 2555 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม   

ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.

ปี 2556 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

ปี 2558 รางวัล Beauty Awards 2015 สาขาผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวยอดเยี่ยม
จากนิตยสารสุดสัปดาห์

รางวัล Praew Iconic Beauty 2015 สาขาครีมกันแดดคุณภาพยอดเยี่ยม
จากนิตยสารแพรว   

ปี 2559 รางวัล Beauty Awards 2016 สาขาผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวยอดเยี่ยม
จากนิตยสารสุดสัปดาห์

รางวัล Praew Iconic Beauty 2016 สาขาผลิตภัณฑ์ทำความผิวสูตรอ่อนโยน
จากนิตยสารแพรว

ปี 2562  Academic publications  

ปี 2564 Patents  


 
ปี 2542
ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) จาก สถาบันรับรองมาตรฐาน Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.    
 

ปี 2548

ผ่านการรับรองมาตราฐานวิธีการที่ดีในการผลิต จากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารรสุข   
 


ปี 2555

 

  • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  • ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd.  


ปี 2556

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 


ปี 2558

 
  • รางวัล Beauty Awards 2015 สาขาผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวยอดเยี่ยม จากนิตยสารสุดสัปดาห์  
  • รางวัล Praew Iconic Beauty 2015 สาขาครีมกันแดดคุณภาพยอดเยี่ยม จากนิตยสารแพรว

 

ปี 2559

 
  • รางวัล Beauty Awards 2016 สาขาผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาสิวยอดเยี่ยม จากนิตยสารสุดสัปดาห์ 
  • รางวัล Praew Iconic Beauty 2016 สาขาผลิตภัณฑ์ทำความผิวสูตรอ่อนโยน จากนิตยสารแพรว

 

ปี 2562

 
  • Academic publications

 

ปี 2564
  • Patents

 

 
TOP