Dr Somchai ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แจกทองคำ มิราเคิล ไวท์ ครีม | ดร.สมชาย แอคเน่ ปัญหาสิว เป็นสิว รักษาสิว ดูแลครบวงจร
 
กิจกรรม

Dr Somchai ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แจกทองคำ มิราเคิล ไวท์ ครีม

กิจกรรมชิงโชคลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 3 รางวัล กับ ดร.สมชา Miracle White Cream

เพียงเขียน ซื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน หลังชิ้นส่วน ดร.สมชาย Miracle White Cream และส่งมาที่
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตู้ปณ. 37 ปณศ.ตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ 10170 โดยส่งผ่านทางไปรษณีย์ หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยยึดตราประทับวันที่ของไปรษณีย์เป็นหลัก
ประกาศรายชื่อผู้โชดดีผ่านทาง www.drsomchai.com // www.facebook.com/Dr Somchai
  • สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-9851847 , 0818439888
เงื่อนไขที่กำหนด
  • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สงวนสิทธิ์ผู้โชดดี 1 ท่านต่อ 1 รางวัล
  • ผู้โชดดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองเอกสาร สำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงและยื่นยัน ณ วันที่รับรางวัลด้วยตนเอง
  • ขอสงวนสิทธิ์การรับของรางวัลตามวันและเวลาตามที่บริษัทกำหนด
  • พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ของรางวัลต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % โดยผู้รับรางวัลเป็นผู้จ่าย
  • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • จับรางวัลและประกาศผล ณ ห้องประชุม บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 
กิจกรรมอื่นๆ
TOP